Ortodontik bozukluklar nelerdir?


Dişlerde görülen çapraşıklıklar,  diş sayısının doğuştan olması gerekenden az olması(konjenital diş eksiklikleri), daimi dişlerin çene kemiği içinde gömük kalarak ağız içine sürememesi, dişlerin aralıklı olması, üst dişlerin aşırı ileride olması, alt çenenin geride veya ileride olması, üst çenenin dar ve/veya geride olması, alt ve üst ön dişlerin birbirine temas etmemesi gibi bozukluklar, estetik sorunlara,  hijyenik zorluklara, çiğneme zorluğuna ve konuşma bozukluklarına da neden olabilen ortodontik bozukluklardır.

Ortodontik bozukluklar neredeyse hiçbir zaman hayati tehlike yaratmazlar. Ancak sebep oldukları estetik sorunlar bir çok kez tek başına tedavi nedenidir. Ortodontistlerse sadece estetik nedenlerle değil işlevsel nedenlerle de hastalarını tedavi ederler. Örneğin çocukluk çağında üst çene darlıkları düzeltildiğinde çapraşıklık giderilerek dişler çene içinde düzgün yerleşir ve estetik sorun ortadan kalkar. Buna ilaveten, genişleyen üst çeneyle beraber üst çenenin komşusu burun tabanı da genişler, burundan hava geçişi artar ve solunum güçlüğü azalabilir ya da tamamen ortadan kalkabilir. Bu da tedavi gören hastanın hayat kalitesini artırır. Erişkin çağında ise dişsel kapanış bozuklukları, çapraşıklık ve çeneler arası uyumsuzluğa bağlı ortodontik sorunlar, bireyde çene eklemi ağrılarına ve yüz ağrılarına sebep olabilir. Ortodontik uyumsuzluğun tedavisiyle estetik sorunlar giderildiği gibi, eklem ve yüz ağrıları da giderilir. Kısaca ortodontik bozukluklar, hayati olmayan, ancak hastanın konforunu etkileyen bozukluklardır ve tedavileri ile hem görsel hem de işlevsel iyileşme sağlanır.